Piętnaście minut na przyjęcie pacjenta na SOR - ratownicy24.pl

Piętnaście minut na przyjęcie pacjenta na SOR

fot.Canva

Ogólnopolski Związek Zawodowy Ratowników Medycznych opublikował pismo skierowane do wszystkich wojewodów. MZ jasno w nim wskazuje, że ZRM nie może być wykorzystywany jako transport międzyszpitalny.

W związku z przetrzymywaniem zespołów ratownictwa medycznego na SOR lub IP, a także wykorzystywaniem ich do transportu międzyszpitalnego Waldemar Kraska przypomniał wojewodom, iż:

  • zespoły ratownictwa medycznego podejmują medyczne czynności ratunkowe w warunkach pozaszpitalnych;
  • transport osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego odbywa się do najbliższego, pod względem czasu dotarcia, szpitalnego oddziału ratunkowego ( lub do szpitala wskazanego przez dyspozytora medycznego, koordynatora wojewódzkiego czy krajowego);
  • szpitalny oddział ratunkowy czy jakakolwiek inna jednostka szpitala wyspecjalizowana w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezwłocznie udziela pomocy pacjentowi;
  • a w razie konieczności to szpital, w którym znajduje się szpitalny oddział ratunkowy lub inna jednostka wyspecjalizowana, ma za zadanie niezwłocznie przetransportować pacjenta do najbliższego zakładu leczniczego.

Odmowa przyjęcia osoby w stanie nagłego zagrożenia życia przez szpital skutkuje zastosowaniem kary umownej lub niezwłocznym jej rozwiązaniem.

Działania te mają na celu eliminację takich sytuacji jak:

  • odmowa przyjęcia pacjenta od ZRM,
  • wykorzystywanie ZRM do transportu międzyszpitalnego czy przetrzymywanie w celu wykonania badania na obecność koronawirusa.

Ponadto Waldemar Kraska zaleca by czas przekazania pacjenta nie był dłuższy niż 15 minut. Oczywiście licząc od momentu przyjazdu ZRM na SOR/IP.

Treść pisma dostępna pod adresem: https://www.facebook.com/ozzrm/photos/pcb.2865244080364591/2865244013697931

Źródło: www.facebook.com/ozzrm

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.