Podstawy ochrony prawnej personelu PRM podczas udzielania świadczeń zdrowotnych oraz działań podejmowanych poza systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne w ramach pełnionej funkcji lub wykonywanych czynności - ratownicy24.pl

Podstawy ochrony prawnej personelu PRM podczas udzielania świadczeń zdrowotnych oraz działań podejmowanych poza systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne w ramach pełnionej funkcji lub wykonywanych czynności

NAR_5_21_prawo_ratownika_Barbara_Adamkiewicz-Herok_PODSTAWY_OCHRONY_PRAWNEJ_PERSONELU_PRM_iStock-1213741553
Fot. iStock

Przedmiotem artykułu jest nakreślenie ram prawnych oraz podstaw ustawowych, gwarantujących względną ochronę praw lekarza systemu i ratownika medycznego w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju „ratownictwo medyczne”, w ramach zespołów wyjazdowych PRM oraz SOR, jak również podczas wykonywania innych czynności lub pełnionej funkcji, na tle dotychczasowej linii orzeczniczej sądów powszechnych, literatury tematu i obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. W artykule oprócz przytoczonych przykładów i orzeczeń sądowych uwzględniono m.in. Stanowisko Prokuratora Generalnego nr 9/2018 (PK II P 431.72.2018) w sprawie zasad prowadzenia postępowań przygotowawczych o przestępstwa popełniane na szkodę osób wchodzących w skład zespołów ratownictwa medycznego oraz osób udzielających świadczeń zdrowotnych w szpitalnych oddziałach ratunkowych (1), który to już 3 lata temu wskazywał na pilną potrzebę nowelizacji prawa do ochrony członków zespołów wyjazdowych PRM i SOR przed pacjentem agresywnym i zaostrzenia kar w tym zakresie. Zdaniem karnistów, aby skutecznie wyeliminować czynną agresję wobec lekarzy systemu i ratowników medycznych i jej zapobiegać, kary powinny być nieuchronne, a nadto dotkliwe i adekwatne. Nie może być bowiem tak, że osoba udzielająca pomocy jest równocześnie, w najmniejszym nawet stopniu, narażona na utratę własnego życia, zdrowia, dobrego imienia czy wizerunku. Dlatego też w artykule podjęto równocześnie wątek agresji werbalnej w postaci inwektyw, pomówień, zniewag czy bezpodstawnych oskarżeń.

Słowa kluczowe

lekarz systemu, ratownik medyczny, ochrona prawna, naruszenie nietykalności, agresywny pacjent, znieważenie, Państwowe Ratownictwo Medyczne, funkcjonariusz publiczny

Skróty:

PRM – Państwowe Ratownictwo Medyczne
LPR – lotnicze pogotowie ratunkowe
KKKodeks karny
KCKodeks cywilny
KPKKodeks postępowania karnego
KPCKodeks postępowania cywilnego
SOR – Szpitalny Oddział Ratunkowy
Ustawa o PRMUstawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym
Ust. Dział. Lecz.Ustawa o Działalności Leczniczej
Ustawa ZLLD.Ustawa o Zawodzie Lekarza i Lekarza Dentysty
Lekarz Systemu – lekarz Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
Zespół Wyjazdowy – Zespół Wyjazdowy Państwowego Ratownictwa Medycznego

Jak wynika z sondażu opublikowanego przez Kantar Public (na podstawie badania z października 2016 r.) aż siedmiu na dziesięciu Polaków szczególnym zaufaniem darzy pogotowie ratunkowe. Dla porównania, straż pożarną – ośmiu na dziesięciu (2). Skoro społeczeństwo darzy tak szczególnym zaufaniem członków zespołów PRM, bo o nich w istocie mowa, kuriozalny wydaje się fakt narastania w ostatnich latach czynnej agresji i fali „hejtu”, który całymi strumieniami wylewa się na lekarzy systemu i ratowników medycznych.

Sklep

Najnowszy numer czasopisma<br />
Na ratunek 1/2022<br />
<br />
<br />
<br />
<br />

Najnowszy numer czasopisma
Na ratunek 1/2022
20,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Wybrane substancje psychoaktywne w praktyce ZRM i SOR. Postępowanie w zatruciach (e-book)<br />
<br />
<br />

Wybrane substancje psychoaktywne w praktyce ZRM i SOR. Postępowanie w zatruciach (e-book)


65,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Długopis pediatryczny PediPen PRO <br />
<br />
<br />
<br />
<br />

Długopis pediatryczny PediPen PRO
29,00 zł

zawiera 23% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Elektrokardiografia w praktyce. Interpretacja i analiza przypadków w pracy ratownika medycznego (e-book)

Elektrokardiografia w praktyce. Interpretacja i analiza przypadków w pracy ratownika medycznego (e-book)

44,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.