Postępowanie ZRM-u w przypadku nieletnich ofiar seksualnych - Strona 5 z 5 - ratownicy24.pl

Postępowanie ZRM-u w przypadku nieletnich ofiar seksualnych

Podsumowanie

Praktyka zawodowa ratowników medycznych nierozerwalnie wiąże się z kontaktem z dziećmi, które mogły być ofiarami przemocy na tle seksualnym. Specyfika pracy związana z krótkim czasem kontaktu z pacjentem nie pozwala na zbudowanie wystarczająco dobrej relacji. Takiej, w której dziecko mogłoby podzielić się swoimi doświadczeniami. Badanie przedmiotowe nie uwzględnia zazwyczaj oględzin całego ciała, a jedynie miejsca urazu lub miejsca powiązane ze zgłaszanymi dolegliwościami. Warto zwrócić uwagę na potrzebę doskonalenia umiejętności rozpoznawania przypadków przemocy seksualnej wobec dzieci i adekwatne reagowanie na podejrzenie krzywdzenia dziecka.

Piśmiennictwo

  1. Wyderka M.I., Błaszczyk A.: Wykorzystywanie seksualne nieletnich. „Pielęgniarstwo Polskie”, nr 1 (59), 2016, 66-73.
  2. Izdebska A.: Konsekwencje przemocy seksualnej wobec dzieci. „Dziecko Krzywdzone”, nr 4 (29) 2009, 37-51.
  3. Jarząbek G., Pawlaczyk M. i wsp.: Problem ofiar przemocy seksualnej w praktyce ginekologii wieku rozwojowego. „Seksuologia Polska”, 2005, 3, 2, 64-68.
  4. Jabłońska K.: Przemoc i wykorzystywanie seksualne dzieci w praktyce zawodowej ratowników medycznych. https://dzieckokrzywdzone.fdds.pl/index.php/DK/article/view/754 (dostęp 29.08.2021).
  5. Rekomendacje grupy ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące postępowania w przypadku podejrzenia wykorzystania seksualnego osoby nieletniej (opracowane w dniu 16 października 2008 roku). „Standardy Medyczne”, 2009, 100-105.
  6. Krawczyk K.: Ofiary przemocy seksualnej. Jak powinien zadziałać ZRM? https://www.mp.pl/ratownictwo/dzieci/238136,ofiary-przemocy-seksualnej-jak-powinien-zadzialac-zrm (dostęp 21.08.2021).
  7. https://fdds.pl/co-robimy/akty-prawne/wykorzystywanie-seksualne.html (dostęp 29.08.2021).
reklama
reklama

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.