Przygotowanie oddziału ratunkowego na zagrożenia CBRN - ratownicy24.pl

Przygotowanie oddziału ratunkowego na zagrożenia CBRN

CBRN
fot.Thinkstock

Centra urazowe i oddziały ratunkowe powinny być przygotowane do udzielania pomocy pacjentom będącym pod działaniem substancji niebezpiecznych (CBRN). W planach reagowania kryzysowego szpitali powinny znajdować się procedury na tego typu zdarzenia. Obejmować one powinny zarówno postępowanie z pojedynczym pacjentem, jak również postępowanie w zdarzeniu masowym. Indywidualne środki ochrony i środki ochrony dróg oddechowych powinny stanowić standardowe wyposażenie ratownictwa medycznego na poziomie szpitalnym, pozwalając na samodzielne wykonywanie większości zadań. Wsparcie psychologiczne dla pacjentów i personelu szpitala oraz wyposażenie informatyczne, pozwalające na sprawne zarządzanie informacją, to integralne części planu reagowania kryzysowego szpitala na zagrożenia CBRN.

Słowa kluczowe

CBRN, zarządzanie, triage, plan reagowania kryzysowego, indywidualne środki ochrony przed skażeniami i ochrona dróg oddechowych

Każdy szpital powinien dysponować planem reagowania kryzysowego na wypadek wystąpienia katastrofy zewnętrznej i wewnętrznej, dotyczącej samego szpitala. Powszechnie dostępny plan ewakuacji pacjentów na wypadek powstałego w szpitalu zagrożenia nie jest planem reagowania na wypadek katastrofy. Jest tylko jego niewielkim, aczkolwiek bardzo ważnym elementem.

XXI wiek niesie nowe zagrożenia dla ludzkości, modyfikując dotychczas znane lub generując nowe, niespotykane w latach wcześniejszych (1). Wszystkie te zagrożenia mogą oddziaływać na system lecznictwa szpitalnego. Obecnie występują różne zagrożenia, które mogą dotyczyć bezpośrednio szpitala. Głównie związane są one z zagrożeniem pożarowym bądź zagrożeniami technicznymi (poważna awaria). Nie można wykluczyć w związku ze zmieniającymi się warunkami atmosferycznymi wpływu czynników naturalnych na funkcjonowanie szpitala (np. powódź) oraz działań celowych nakierowanych bezpośrednio na personel czy pacjentów szpitala. Współcześnie w procesie planowania należy uwzględnić zagrożenia kryminalne czy terrorystyczne.

Obecnie na świecie ogromną wagę przywiązuje się do zagrożeń CBRN. Zagrożenia przemysłowe i zagrożenia związane z transportem substancji niebezpiecznych pochodzenia chemicznego stanowią główny problem dla bezpieczeństwa. Dodatkowo duża mobilność współczesnych społeczeństw pozwalająca na przemieszczanie się ogromnych mas ludzkich pomiędzy kontynentami w krótkim czasie zwiększa ryzyko zawleczenia chorób zakaźnych, w tym szczególnie niebezpiecznych z rejonów endemicznych. Dostęp do technologii pozwalających na modyfikacje patogenów w warunkach niemal domowych potęguje istniejące naturalne zagrożenia biologiczne. Katastrofy naturalne mogą być przyczyną awarii elektrowni jądrowych. Skomplikowana sytuacja międzynarodowa, w tym szczególnie zagrożenie terrorystyczne, zwiększa ryzyko wykorzystania broni masowego rażenia w działaniach terrorystycznych.

Doskonale pamiętamy z historii pierwsze tego typu zdarzenia, jak np. skutki zamachu w tokijskim metrze w 1995 roku spowodowane użyciem sarinu w celach terrorystycznych czy zdarzeń związanych z rozsyłaniem w Stanach Zjednoczonych listów z przetrwalnikami wąglika (2-5). W 2003 roku w Kanadzie pojawiło się nowe zagrożenie pochodzenia biologicznego: Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS), będące zapowiedzią nowych niebezpieczeństw (6, 7).

Personel szpitala, a w szczególności personel oddziałów ratunkowych, będzie szczególnie narażony na działanie czynnika niebezpiecznego. To do oddziału ratunkowego będą trafiać pacjenci proszący o pomoc czy przewożeni przez ambulanse pogotowia ratunkowego. Poprawne przygotowanie oddziału ratunkowego na zagrożenia CBRN stanowi zatem kluczowy element planu zabezpieczenia szpitala na wypadek sytuacji nadzwyczajnej czy katastrofy.

Plan reagowania szpitala na sytuacje kryzysowe

W polskiej rzeczywistości jesteśmy przyzwyczajeni do zarządzania proceduralnego opartego na realizacji procedur postępowania na wypadek wystąpienia określonego zdarzenia. Z reguły rozpoznane i zdefiniowane zagrożenie, w konsekwencji wypracowane procedury postępowania i rozesłane do powszechnej wiadomości, mają nam ułatwić postępowanie w danej sytuacji. Przerabialiśmy taką sytuację ostatnio podczas epidemii wywołanej wirusem Ebola. Takie podejście wykazało słabość systemu ratowniczego, czyniąc go praktycznie bezbronnym wobec zaskakującej nas rzeczywistości.

W Zakładzie Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum od lat zajmujemy się problematyką przygotowania systemu ratowniczego na współczesne zagrożenia. Jednak w naszej działalności naukowej i edukacyjnej odchodzimy od myślenia i postępowania proceduralnego opartego na wykorzystaniu instrukcji, na rzecz postępowania systemowego opartego na wiedzy i kompetencji personelu medycznego. Wszystkie kursy i szkolenia, w tym szkolenia z działań ratunkowych w zagrożeniach CBRN i postępowaniu w wykryciu choroby szczególnie niebezpiecznej, opracowane są i realizowane według przedstawionej filozofii postępowania.

reklama
reklama

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.