Praca w LPR: procedura rekrutacyjna, zakres obowiązków - ratownicy24.pl

Praca w LPR: procedura rekrutacyjna, zakres obowiązków

Pytanie Czytelnika:

Jestem ratownikiem z kilkuletnim stażem, ale moim marzeniem jest latanie w LPR. Na stronie LPR są informacje ogólne, jak zostać członkiem załogi. Może jest ktoś, kto mógłby podzielić się informacjami z życia o procedurze naboru: jakie trzeba mieć kursy, jak wyglądają egzaminy oraz jakie zadania, oprócz medycznych czynności ratunkowych, realizuje ratownik podczas lotu i obsługi helikoptera?

O pomoc w rozwianiu wątpliwości i nakreśleniu warunków rekrutacji i pracy poprosiliśmy zastępcę Dyrektora ds. Ratownictwa Medycznego, Organizacji i Planowania LPR − Marcina Podgórskiego.

 

Zdaniem eksperta

Generic placeholder image
Marcin Podgórski, Dyrektor ds. Ratownictwa Medycznego, Organizacji i Planowania LPR

Załoga Lotniczego Zespołu Ratownictwa Medycznego to: pilot, lekarz i członek załogi HEMS. Członkiem załogi HEMS może być: ratownik medyczny, pielęgniarka, pielęgniarz systemu posiadający minimum 3-letnie doświadczenie pracy w zawodzie w jednostkach systemu, o których mowa w ustawie PRM.

To jest podstawowy warunek, który powinien być spełniony przez kandydata aplikującego na stanowisko członka załogi HEMS. Uwzględniając charakter i specyfikę pracy, oczekujemy od kandydatów wysokiego poziomu wiedzy medycznej z umiejętnością jej wykorzystania w praktyce. Ponadto kandydat powinien posiadać takie cech, jak: odporność na stres, umiejętność współpracy w zespole, komunikatywność, asertywność, łatwość w przyswajaniu wiedzy i nowych umiejętności oraz pożądana jest postawa wobec błędów zakładająca rozwój, a nie strach przed karą.

Rekrutacja jest złożona z czterech etapów: 

I. nadesłanie przez kandydatów dokumentów aplikacyjnych; II. weryfikacja nadesłanych dokumentów aplikacyjnych; III. weryfikacja praktyczna kandydatów, składająca się z następujących etapów:

a.egzamin teoretyczny; b.weryfikacja profilu psychologicznego; c.egzamin praktyczny;

IV. rozmowa kwalifikacyjna.

Egzamin teoretyczny to test jednokrotnego wyboru złożony z około 100 pytań, których zakres obejmuje tematykę powiązaną z realizacją medycznych czynności ratunkowych, ale również czynnościami z zakresu intensywnej terapii.

Warunkiem przejścia do kolejnych etapów rekrutacji jest zaliczenie testu. Kolejnym elementem jest weryfikacja profilu psychologicznego polegająca na rozwiązaniu znormalizowanego testu psychologicznego, który umożliwia, poprzez ocenę szczegółowych cech i wskaźników behawioralnych, dokonanie oceny nasilenia danej kompetencji u kandydata.

Kolejny etap to egzamin praktyczny z zakresu wykonywania medycznych czynności ratunkowych. Jest realizowany przez instruktorów medycznych przy wykorzystaniu sprzętu medycznego i symulacyjnego. Ta część zawsze jest wykonywana przez minimum dwóch instruktorów. Przed rozpoczęciem egzaminu kandydaci mają możliwość zapoznania się ze sprzętem oraz otrzymują informację o zakresie i organizacji praktyki.

Ten etap to przede wszystkim ocena umiejętności praktycznej współpracy w załodze i komunikacji – kandydat realizuje ćwiczenie z jednym z instruktorów, który wszystkie czynności wykonuje poprawnie, a całość testu jest zapisywana na arkuszu oceny praktycznej.

Ostatnim etapem rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna z Z-cą Dyrektora ds. Medycznych oraz Z-cą Dyrektora ds. Ratownictwa Medycznego, która umożliwia nawiązanie bezpośredniej interakcji z kandydatem i ocenę jego sylwetki.

Ostatnim elementem rekrutacji jest spotkanie całego zespołu weryfikującego, podczas którego jest omawiany każdy z kandydatów. Głównym celem tego spotkania jest krzyżowe potwierdzanie wiedzy i kompetencji przeprowadzone przez różne osoby, dzięki czemu staramy się zwiększyć trafność i rzetelność uzyskanych danych. Biorąc pod uwagę wpływ czynnika subiektywnego i naukowo udowodnioną trudność w eliminacji wpływu podprogowych informacji czy intuicji, staramy się, aby wspólnie wypracowywane decyzje miały świadomy charakter.

Podsumowując, oceniając kandydata, zadajemy sobie pytanie, czy chcielibyśmy z tą osobą spędzić 12-godzinny dyżur przy czerwonej pogodzie?

Kandydat, któremu zostanie zaproponowana praca, jest kierowany na lekarskie badania stanowiskowe. Zakres badań jest dostosowany do charakteru pracy i posiada szerszy zakres – m.in. neurolog, laryngolog, okulista.

Pozytywny wynik badań skutkuje przyjęciem do pracy i kandydat rozpoczyna proces szkolenia teoretycznego i praktycznego przewidziany programem szkolenia dla członka załogi HEMS, który w całości może trwać od trzech do czterech miesięcy.

reklama
reklama

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.