Uprawnienia ratowników medycznych i pielęgniarek w zakresie diagnostyki i leczenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym - ratownicy24.pl

Uprawnienia ratowników medycznych i pielęgniarek w zakresie diagnostyki i leczenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Obecne regulacje prawne uwzględniają uprawnienia ratowników medycznych i pielęgniarek m.in. w zakresie działań diagnostycznych i leczniczych. Czynności z tego zakresu wykonywane samodzielnie przez ratowników medycznych i pielęgniarki w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR) mogą znaleźć zastosowanie do usprawnienia procesu przyjęć pacjentów. Jest to szczególnie istotne ze względu na problem niewydolności tych jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, wynikający m.in. z przepełnienia pacjentami niebędącymi w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Proponowane rozwiązanie dotyczy wykonywania w ramach triage’u dodatkowych czynności diagnostycznych w oparciu o analizator parametrów krytycznych oraz wstępnej farmakoterapii. Dotyczyłoby to grupy chorych, którzy na podstawie priorytetu nadanego w ramach triage’u przez ratowników medycznych lub pielęgniarki zgłaszają się do SOR-u z powodów niewymagających rozszerzonej specjalistycznej diagnostyki. Tę najliczniejszą grupę stanowią pacjenci z priorytetem 4 – zielonym – określonym według systemu Emergency Severity Index (ESI). W obecnych realiach formalno-prawnych możliwość wprowadzenia proponowanych rozwiązań okazuje się jednak jedynie pozorna.

Słowa kluczowe: parametry krytyczne, POCT, diagnostyka laboratoryjna, segregacja medyczna, triage, szpitalny oddział ratunkowy

Uprawnienia ratowników medycznych a rozwój systemu PRM

W ostatnich latach następuje dynamiczny rozwój systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM) w Polsce. Coraz większą wagę przykłada się do organizacji działań, ich efektywności oraz kwalifikacji i samodzielności kadry medycznej. Działania te skupiają się jednak głównie na ratownictwie przedszpitalnym. Natomiast szpitalne oddziały ratunkowe (SOR) stanowią nieco zapomniane jednostki system...

Dostęp ograniczony.

Pełen dostęp do artykułu tylko dla zalogowanych użytkowników z wykupioną subskrypcją.
zaloguj się zarejestruj się

Komentarze

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.