Uproszczony dostęp do zawodu ratownika medycznego. Kto na tym skorzysta? - ratownicy24.pl

Uproszczony dostęp do zawodu ratownika medycznego. Kto na tym skorzysta?

ratownika
fot. iStock

Każda osoba spoza Unii Europejskiej, która uzyskała kwalifikacje do wykonywania zadań zawodowych, może uzyskać zgodę na wykonywanie zawodu ratownika medycznego.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że każdy, w tym obywatel Polski, który uzyska poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacje do wykonywania zadań zawodowych o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882 z późn. zm.), może uzyskać zgodę na wykonywanie zawodu ratownika medycznego. Musi jednak spełnić określone warunki:

  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych, czyli jego stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu ratownika medycznego;
  • posiada dyplom wydany poza terytorium państw członkowskich UE, który potwierdza uzyskanie tytułu ratownika medycznego;
  • lub posiada dokument potwierdzający co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zadań o których mowa w art. 11 ust. 1 ww. ustawy. Muszą być one uzyskane w okresie ostatnich pięciu lat poprzedzających udzielnie zgody.

Ponadto Minister Zdrowia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, może wydać pozwolenie na wykonywanie zawodu ratownika medycznego osobie z co najmniej rocznym doświadczeniem.

Wystarczy jedynie złożyć wniosek do MZ.

Źródło: www.medexpress.pl

reklama
reklama

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.