WOT podpisał umowę o współpracy z LPR - ratownicy24.pl

WOT podpisał umowę o współpracy z LPR

WOT
fot.: https://terytorialsi.wp.mil.pl/

Liczba żołnierzy WOT stale rośnie, dzięki czemu jednostka może coraz bardziej angażować się w działania przeciwkryzysowe. To właśnie te czynniki leżą u podstaw sformalizowania współpracy pomiędzy Wojskami Obrony Terytorialnej i Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

W siedzibie WOT w Zgierzu podpisano 24 czerwca br. porozumienie pomiędzy Wojskami Obrony Terytorialnej a Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. W imieniu wojsk umowę sygnował dowódca gen. dyw. Wiesław Kukuła, natomiast ze strony LPR dyrektor prof. dr hab. n. o zdr. Robert Gałązkowski. Przy podpisywaniu porozumienia obecni byli również mgr inż. pil. Jan Paluch, zastępca Dyrektora LPR ds. Operacyjno-Szkoleniowych oraz płk Robert Bąkowicz, szef Oddziału Współpracy Cywilno-Wojskowej w Dowództwie WOT.

Zasadniczym celem porozumienia jest sformalizowanie procesów, których efektem będzie skuteczniejsze wspieranie społeczności przez obie instytucje. Wojska Obrony Terytorialnej coraz szerzej zaangażowane w działania przeciwkryzysowe rozwijają kompetencje zapewniające efektywne użycie Lotniczego Pogotowia Ratowniczego na terenie całego kraju. Podobne kompetencje posiadają już strażacy Państwowej Straży Pożarnej i druhowie wybranych Ochotniczych Straży Pożarnych – podkreślił gen. dyw. Wiesław Kukuła.

Dzięki porozumieniu możliwa będzie poprawa bezpieczeństwa żołnierzy poprzez szybsze udzielanie pomocy w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. W toku akcji ratowniczych podejmowanych w czasie wykonywania czynności służbowych, żołnierze WOT będą mogli wezwać śmigłowiec w przypadku konieczności udzielenia pomocy żołnierzowi znajdującemu się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia.

W porozumieniu zawarto również informację odnośnie organizowania wspólnych szkoleń, których celem będzie weryfikacja oraz doskonalenie procedur współdziałania oraz podnoszenie poziomu bezpieczeństwa realizowanych zadań. Ponadto żołnierze WOT będą zobowiązani do odpowiedniego przygotowania miejsca lądowania oraz startu śmigłowca HEMS oraz udzielenia pomocy w zakresie przemieszczania personelu medycznego.

W myśl zawartego porozumienia, LPR będzie mogło korzystać z potencjału WOT w zakresie infrastruktury, w tym bazy noclegowej szczególnie w przypadku organizowania ćwiczeń i szkoleń terenowych.

Źródło: https://terytorialsi.wp.mil.pl/

reklama

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.