Zaburzenia rytmu serca u dzieci – bradyarytmie – postępowanie ratownicze - ratownicy24.pl

Zaburzenia rytmu serca u dzieci – bradyarytmie – postępowanie ratownicze

NAR_4_20_wiedza_w_praktyce_ZABURZENIA_RYTMU_SERCA_U_DZIECI_.iStock-505289214jpg
Fot. iStock

Pomiar tętna u dziecka jest bardzo ważnym elementem każdego badania przedmiotowego. Zaburzenia rytmu serca u dziecka mogą wystąpić w każdym wieku. Wiele zaburzeń rytmu serca ustępuje samoistnie w czasie rozwoju, inne nie dają objawów klinicznych, jednak w określonych warunkach mogą powodować rozwój kardiomiopatii lub przejść w formę zagrażającej życiu arytmii. Postępowanie i rokowanie u dzieci z bradykardią zależą od etiologii. Sposób postępowania w ciężkiej bradykardii najprościej opisano w wytycznych dotyczących zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dzieci (Pediatric Advanced Life Support – PALS).

Słowa kluczowe

bradykardia, zaburzenia rytmu serca, blok przedsionkowo-komorowy

U dzieci częstość rytmu serca zmienia się wraz z wiekiem. Zależy ona również od wielu czynników. Bradykardia to częstotliwość rytmu serca poniżej normy dla danego wieku. Definiując bradykardię u dzieci, powinniśmy się kierować normami dla danej grupy wiekowej. Postępowanie u dziecka z bradykardią wymaga zrozumienia mechanizmów, które odpowiadają za wolny rytm serca, oraz przyczyn kardiologicznych i niekardiologicznych. Bradykardia może być cechą zdrowego serca, ale również objawem patologii w układzie przewodzącym serca. Rytm serca u dzieci jest zmienny w ciągu doby i zależy od aktywności. Zmienia się wraz z rozwojem dziecka i spowalnia z wiekiem.

zaloguj się, aby dodać komentarz

reklama

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.