Nowa definicja ratownika wodnego - ratownicy24.pl

Nowa definicja ratownika wodnego

ratownik wodny
fot.iStock

Ustawa uchwalona. Pozwoli ona m.in. doprecyzować definicję ratownika wodnego i dookreślić, ile innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym powinien on posiadać.

Obecnie ratownikiem wodnym jest osoba, która:

  • posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego i technik pływackich;
  • posiada inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym;
  • spełnia wymagania określone w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym dla lekarza systemu, pielęgniarki systemu, ratownika medycznego realizujących doskonalenie zawodowe lub ratownika;
  • jest zatrudniona albo pełni służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub jest członkiem takiego podmiotu (np. członkiem stowarzyszenia).

Jak widać aktualna definicja nie wskazuje, ile dodatkowych kwalifikacji powinien posiadać ratownik. Nowelizacja zakłada, że musi on mieć co najmniej jedną kwalifikację przydatną w ratownictwie wodnym. Przewidziano także, że lekarz systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, pielęgniarka systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz ratownik medyczny, którzy realizują doskonalenie zawodowe, spełniają wymagania dotyczące posiadania innej kwalifikacji przydatnej w ratownictwie wodnym.

Dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji będzie wydawał minister spraw wewnętrznych i administracji.

Źródło: www.prawo.pl

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.