Dodatki dla ratowników i pielęgniarek - nowe zasady - ratownicy24.pl

Dodatki dla ratowników i pielęgniarek – nowe zasady

dodatki dla ratowników i pielęgnairek
fot.: Unsplash

Dodatki dla ratowników i pielęgniarek będą przyznawane wg nowych zasad opublikowanych w rozporządzeniach Ministerstwa Zdrowia. Wchodzą one w życie dziś (9.04) z mocą od dnia 1 stycznia 2021r.

Dzięki rozporządzeniu, dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia mogą przekazywać środki przeznaczone na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych na podstawie jednorazowego raportu przekazanego przez świadczeniodawców.

W rozporządzeniu doprecyzowano przepisy regulujące tryb przekazywania przez świadczeniodawców informacji dotyczących liczby ratowników medycznych oraz pielęgniarek i położnych. Jeśli zaistniałaby konieczność przeprowadzenia nowego postępowania konkursowego o zawarcie umów w rodzaju ratownictwo medyczne, grupy te nadal objęte będą wzrostem wynagrodzeń. Dzięki wprowadzonej zmianie pielęgniarki i położne zatrudnione u dysponenta zespołów ratownictwa medycznego będą otrzymywały dodatkowe wynagrodzenie również w przypadku gdy w następstwie zmiany planów działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dochodzi do zawarcia nowej umowy w okresie pomiędzy terminami przekazania informacji o liczbie pielęgniarek i położnych objętych podwyżkami. Dotyczy to również ratowników medycznych.

W rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia zawarto informacje odnośnie tego, komu dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ mogą przekazywać dodatkowe środki przeznaczone na wzrost wynagrodzeń. Są to:

  • ratownicy oraz dyspozytorzy medyczni udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju ratownictwo medyczne, z wyłączeniem dyspozytorów medycznych będących pielęgniarkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne;
  • ratownicy medyczni zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych u dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, na których są wykonywane zadania polegające na kierowaniu i zarządzaniu innymi ratownikami medycznymi lub dyspozytorami medycznymi;
  • ratownicy medyczni oraz pielęgniarki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonujący zawód w zespole ratownictwa medycznego u podwykonawcy;
  • ratownicy medyczni udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne, zatrudnionych w:
    • szpitalnych oddziałach ratunkowych,
    • izbach przyjęć szpitali posiadających w lokalizacji tej izby oddziały niezbędne do funkcjonowania szpitalnego oddziału ratunkowego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882, z późn. zm.), na podstawie jednorazowego raportu przekazanego przez świadczeniodawców. Dotyczy to podwyżek na mocy przepisów wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach oraz obowiązujących zasad wypłacania dodatkowych środków na wzrost wynagrodzeń tej grupy zawodowej tak, aby w przypadku konieczności przeprowadzenia nowego postępowania konkursowego o zawarcie umów w rodzaju ratownictwo medyczne, osoby te nadal objęte były wzrostem wynagrodzeń.

Źródło: https://cowzdrowiu.pl/
https://dziennikustaw.gov.pl/DU

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.