Nowe standardy kształcenia ratowników medycznych. Co się zmieni? - ratownicy24.pl
Reklama
https://kikgel.com.pl/

Nowe standardy kształcenia ratowników medycznych. Co się zmieni?

ratownicy24-nowe-standardy-ksztalcenia-ratownikow-medycznych
fot. iStock

Ministerstwo Zdrowia pracuje nad wprowadzeniem zmian w standardach kształcenia ratowników medycznych, pielęgniarek i położnych. Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.

W projektowanym rozporządzeniu znalazły się m.in. zapisy o uruchomieniu studiów drugiego stopnia dla ratowników medycznych oraz zwiększenie liczby zajęć praktycznych na studiach pierwszego stopnia.

Projekt skierowano do konsultacji i opiniowania. Wskazane podmioty mogą zgłosić uwagi do projektu do 12 czerwca. Zmiany w standardach kształcenia mają obowiązywać od tegorocznego semestru zimowego.

Jakie zmiany w standardach kształcenia ratowników medycznych proponuje resort zdrowia?

Zmiany w standardzie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu ratownika medycznego na studiach pierwszego stopnia:

1) dodanie lub uszczegółowienie efektów uczenia się dotyczących:
a) przeprowadzania badań kwalifikacyjnych do szczepień ochronnych i ich wykonywania, realizowania obowiązujących procedur w sytuacji wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego oraz prowadzenia sprawozdawczości w zakresie szczepień ochronnych,
b) wykonywania badania elektrokardiograficznego u dorosłego w spoczynku oraz interpretowania jego zapisu w podstawowym zakresie,
c) podawania pacjentowi leków różnymi drogami zgodnie z uprawnieniami zawodowymi ratownika medycznego lub pisemnym zleceniem lekarskim oraz przygotowania i podawania pacjentowi produktów leczniczych z zestawów przeciwwstrząsowych ratujących życie,
d) rozpoznawania pewnych znamion śmierci i stwierdzania zgonu pacjenta,
e) dokonywania krytycznej oceny działań własnych i działań współpracowników z poszanowaniem różnic światopoglądowych i kulturowych,
f) zagadnień związanych z telemedycyną;

2) doprecyzowanie efektów uczenia się w zakresie komunikacji z pacjentem, jego rodziną lub opiekunem i przedstawicielami innych zawodów medycznych oraz współpracy w zespole;

3) zwiększenie liczby punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, z 10% do 20% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów;

4) wprowadzenie w grupie zajęć B, w której osiąga się szczegółowe efekty uczenia się z zakresu nauk społecznych, zajęć z humanizmu w ratownictwie medycznym;

5) rozszerzenie zakresu praktyk zawodowych o praktyki realizowane w bloku operacyjnym, oddziale psychiatrii, oddziale ginekologii i położnictwa oraz dyspozytorni medycznej lub podmiocie obsługującym Wojewódzkiego Koordynatora Ratownictwa Medycznego;

6) uszczegółowienie wymagań dotyczących osób prowadzących kształcenie z zakresu nauk klinicznych i praktyk zawodowych;

7) zmiany w zakresie wymagań dotyczących egzaminu dyplomowego, który będzie składał się z części teoretycznej oraz z części praktycznej przeprowadzonej w formie obiektywnego standaryzowanego egzaminu klinicznego (OSCE), w ramach której weryfikacji zostaną poddane osiągnięte przez studenta efekty uczenia się w kategorii umiejętności.

Projektowane rozporządzenie wprowadza również standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu ratownika medycznego na studiach drugiego stopnia.

Studia te mają umożliwić uzyskanie tytułu zawodowego magistra absolwentom studiów pierwszego stopnia na kierunku ratownictwo medyczne albo studiów pierwszego stopnia w zakresie ratownictwa medycznego. Uczelnia będzie miała możliwość wyboru profilu tych studiów – ogólnoakademickiego albo praktycznego.

Projektowany standard kształcenia określa:

1) sposób organizacji kształcenia, w tym:

a) czas trwania studiów nie krótszy niż 4 semestry,
b) minimalną liczbę godzin zajęć, w tym praktyk zawodowych, wynoszącą nie mniej niż 1300,
c) minimalną liczbę punktów ECTS konieczną do ukończenia studiów wynoszącą nie mniej niż 110,
d) przyporządkowanie do dyscypliny naukowej – nauki medyczne albo dyscypliny naukowej – nauki o zdrowiu jako dyscypliny wiodącej,
e) wymagania dotyczące organizacji zajęć i grup zajęć, w których osiąga się szczegółowe efekty uczenia się,
f) wymagania dotyczące infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia;

2) wymagania dotyczące osób prowadzących kształcenie;

3) ogólne efekty uczenia się osiągane w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych;

4) szczegółowe efekty uczenia się osiągane w ramach grup zajęć z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, zaawansowanych procedur ratunkowych oraz badań naukowych w ratownictwie medycznym;

5) sposób weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się.

Projektowane rozporządzenie przewiduje realizację praktyk zawodowych w pracowni ultrasonograficznej, szpitalnym oddziale ratunkowym, zakładzie medycyny sądowej lub prosektorium szpitalnym oraz oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii z blokiem operacyjnym.

Źródło: Rządowe Centrum Legislacji

Reklama
Reklama

Sklep

Najnowszy numer czasopisma<br />
Na Ratunek 2/2024<br />
<br />
<br />
<br />
<br />

Najnowszy numer czasopisma
Na Ratunek 2/2024
35,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
NOWOŚĆ: Podręczna Tarcza Ratunkowa<br />
<br />
<br />
<br />
 <br />

NOWOŚĆ: Podręczna Tarcza Ratunkowa
49,90 zł

zawiera 23% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
NOWOŚĆ: Pacjent pediatryczny w praktyce ratownika medycznego (e-book)<br />
<br />
<br />

NOWOŚĆ: Pacjent pediatryczny w praktyce ratownika medycznego (e-book)


49,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
KSIĄŻKA: Drożność dróg oddechowych w praktyce ratownika medycznego<br />
<br />
<br />

KSIĄŻKA: Drożność dróg oddechowych w praktyce ratownika medycznego


149,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.