Postępowanie ZRM-u w przypadku nieletnich ofiar seksualnych - Strona 2 z 5 - ratownicy24.pl

Postępowanie ZRM-u w przypadku nieletnich ofiar seksualnych

Aspekty prawne dotyczące wykorzystywania seksualnego nieletnich

Prawo polskie – Kodeks karny z 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. 1997, nr 88, poz. 553)

Wolność seksualna dziecka w polskim prawie karnym jest szczególnie chroniona. Konieczność ochrony wynika ze słabszej pozycji dziecka w kontakcie z dorosłymi. Przyjmuje się, że osoba poniżej 15. roku życia ze względu na etap rozwoju nie posiada możliwości podjęcia w pełni świadomej decyzji o uczestniczeniu w jakiejkolwiek aktywności seksualnej.

Art. 197-199 Kodeksu karnego dotyczą naruszenia wolności seksualnej ogólnie. Od 8.06.2010 r. w art. 197 Kodeksu karnego wyszczególniono m.in. zgwałcenie małoletniego poniżej 15. roku życia. Jest to czyn zagrożony wyższą karą niż podstawowa forma zgwałcenia. Podobnie wyższe jest zagrożenie karą popełnionego na szkodę małoletniego przestępstwa z art. 199. Należy też zwrócić uwagę, że wykorzystanie seksualne dziecka wypełnia także znamiona przestępstwa polegającego na nadużyciu specyficznej relacji zależności pomiędzy osobami w celu zaspokojenia seksualnego.

Przestępstwa z art. 197, 199 §1 i 198 są co do zasady ścigane na wniosek pokrzywdzonego. Oznacza to, że policja bądź prokuratura prowadzi postępowanie, jeśli uzyska zgodę pokrzywdzonego lub jego przedstawiciela ustawowego w przypadku dzieci.

Przepisem najszerzej dotykającym molestowania seksualnego dzieci jest art. 200 Kodeksu karnego.

WAŻNE: przestępstwo z art. 200 ma miejsce, nawet jeśli małoletni wyraził zgodę na obcowanie. Dla karalności tego czynu nie ma znaczenia także fakt „uwiedzenia” przez małoletniego czy jego stopień subiektywnie postrzeganej dojrzałości fizycznej.

Prawo międzynarodowe

Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. ratyfikowana przez prezydenta Polski na mocy Ustawy z dnia 21 września 1990 r. o ratyfikacji Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.

Art. 19

  1. Państwa-Strony będą podejmowały wszelkie właściwe kroki w dziedzinie ustawodawczej, administracyjnej, społecznej oraz wychowawczej dla ochrony dziecka przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, krzywdy lub zaniedbania bądź złego traktowania lub wyzysku, w tym wykorzystywania w celach seksualnych, dzieci pozostających pod opieką rodzica(ów), opiekuna(ów) prawnego(ych) lub innej osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem.
  2. Tego rodzaju środki ochronne powinny obejmować, tam gdzie jest to właściwe, skuteczne przedsięwzięcia w celu stworzenia programów socjalnych dla realizacji pomocy dziecku oraz osobom sprawującym opiekę nad dzieckiem, jak również innych form działań prewencyjnych dla ustalania, informowania, wszczynania i prowadzenia śledztwa, postępowania, notowania wymienionych wyżej przypadków niewłaściwego traktowania dzieci oraz tam, gdzie jest to właściwe – ingerencję sądu.

Sklep

Najnowszy numer czasopisma<br />
Na ratunek 3/2022<br />
<br />
<br />
<br />
<br />

Najnowszy numer czasopisma
Na ratunek 3/2022
20,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Standardy postępowania w ratownictwie medycznym<br />
część 2 <br />
<br />
<br />

Standardy postępowania w ratownictwie medycznym
część 2


44,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Długopis pediatryczny PediPen PRO <br />
<br />
<br />
<br />
<br />

Długopis pediatryczny PediPen PRO
29,00 zł

zawiera 23% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Elektrokardiografia w praktyce. Interpretacja i analiza przypadków w pracy ratownika medycznego (e-book)

Elektrokardiografia w praktyce. Interpretacja i analiza przypadków w pracy ratownika medycznego (e-book)

44,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.