Regulacja zawodu ratownika medycznego to historyczne wydarzenie – rozmowa z Mateuszem Komzą - Strona 2 z 4 - ratownicy24.pl
Reklama
ratownicy24pl-wybrane-substancje

Wyszukaj w serwisie

Regulacja zawodu ratownika medycznego to historyczne wydarzenie – rozmowa z Mateuszem Komzą

Czy wprowadzone 1 lipca 2023 r. podwyżki wynagrodzenia odpowiadają realnym potrzebom środowiska?

Od 1 lipca 2023 r. obowiązują nowe najniższe wynagrodzenia dla pracowników ochrony zdrowia. Waloryzację płac zakładała znowelizowana przed rokiem ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Każdy wzrost płac jest dobry i pożądany, natomiast należy mieć na uwadze, że nigdy nie będzie on na tyle wystarczający, aby całe środowisko wskazało, że jest to oczekiwany poziom. Kwestia wynagrodzeń zawsze budziła i będzie budzić duże emocje. W przypadku środowiska ratowników medycznych całej sytuacji nie poprawia fakt, że zaszeregowano ratowników medycznych do niższej grupy niż pielęgniarki ze specjalizacją – pomimo że w ZRM-ie zarówno ratownicy medyczni, jak i pielęgniarki wykonują ten sam zakres czynności. 

Ciągle rosnące ceny towarów i usług oraz braki kadrowe we wszystkich obszarach systemu ochrony zdrowia przekładają się na dalszą presję na wzrost wynagrodzeń. Będzie to skutkować częstym odpływem wykwalifikowanej kadry poza system PRM, jak również w ogóle poza system ochrony zdrowia.

Jakie zadania stoją przed Komitetem Organizacyjnym Samorządu Ratowników Medycznych?

Zakres zadań, jakie stoją przed powołanym na podstawie art. 227 ust. 1 ustawy o zawodzie ratownika medycznego Komitetem Organizacyjnym Samorządu Ratowników Medycznych (KOSRM), jest jednoznacznie określony. Należy do nich:

  1. dokonywanie wpisów do spisu ratowników medycznych prowadzonego na potrzeby przeprowadzenia wyborów delegatów na pierwszy Krajowy Zjazd Ratowników Medycznych;
  2. prowadzenie spisu ratowników medycznych;
  3. zorganizowanie i zwołanie pierwszych zgromadzeń wojewódzkich oraz
  4. w przypadku, jeżeli liczba ratowników medycznych w danym województwie przekracza 300 osób, dokonanie podziału na rejony i zorganizowanie oraz zwołanie pierwszych zebrań rejonowych zgromadzenia wojewódzkiego;
  5. opracowanie projektu regulaminu wyboru delegatów na pierwszy Krajowy Zjazd Ratowników Medycznych uwzględniającego sposób wyboru delegatów, o którym mowa w art. 125 ust. 4 Ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych, oraz opracowanie projektu regulaminu pierwszego Krajowego Zjazdu Ratowników Medycznych.

Czym aktualnie zajmuje się KOSRM?  

Obecnie KOSRM finalizuje prace nad dwoma projektami dokumentów:

  1. Ramowe założenia realizacji wyboru delegatów na pierwszy Krajowy Zjazd Ratowników Medycznych;
  2. Zasady tworzenia i prowadzenia spisu ratowników medycznych na potrzeby przeprowadzenia wyborów delegatów na pierwszy Krajowy Zjazd Ratowników Medycznych.

Celem pierwszego dokumentu jest stworzenie i opisanie ramowych założeń wyboru delegatów KZRM na potrzeby przygotowania projektu regulaminu wyboru delegatów na pierwszy KZRM oraz opracowanie projektu regulaminu pierwszego KZRM. Po zakończeniu prac nad tym dokumentem rozpoczniemy przygotowanie projektu regulaminu wyboru delegatów KZRM.

Celem drugiego dokumentu jest opisanie zasad utworzenia i prowadzenia spisu ratowników medycznych na potrzeby przeprowadzenia wyborów delegatów na pierwszy KZRM, o którym mowa w art. 229 ust. 1 pkt 2 ustawy o zawodzie ratownika medycznego.

Równolegle do powyższych prac rozpoczęły się prace związane z utworzeniem Elektronicznego Formularza Rejestracyjnego (EFR), będącego elementem składowym spisu ratowników medycznych prowadzonego na potrzeby przeprowadzenia wyborów delegatów na pierwszy KZRM.

21 lipca 2023 r. odbyło się pierwsze spotkanie z udziałem przedstawicieli KOSRM, Centrum e-Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia poświęcone omówieniu przyjętych wymagań dla EFR. EFR to elektroniczny wniosek o wpis do spisu ratowników medycznych. 

EFR będzie dostępny za pośrednictwem internetu dla każdego ratownika. Proces wypełniania EFR będzie prosty i czytelny. Ograniczono do minimum wprowadzanie wartości w poszczególnych polach. Pola dotyczące adresu będą zawierały dane słownikowe, które trzeba będzie jedynie wybrać z listy, bez konieczności ich wpisywania.

Przyjęte przez KOSRM założenia dla EFR wyeliminowały konieczność przesyłania papierowych wniosków o wpis do spisu ratowników medycznych i przyczyniły się do szybszej realizacji tego zadania.

Szacowany czas realizacji EFR podawany przez inżynierów Centrum e-Zdrowia to miesiąc. Po udostępnieniu EFR oraz zakończeniu testów z wynikiem pozytywnym rozpocznie się działanie spisu ratowników medycznych na potrzeby przeprowadzenia wyborów delegatów na pierwszy KZRM. 

Reklama
Reklama

Sklep

Najnowszy numer czasopisma<br />
Na Ratunek 3/2024<br />
<br />
<br />
<br />
<br />

Najnowszy numer czasopisma
Na Ratunek 3/2024
35,00 zł

zawiera 8% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
KSIĄŻKA: Wybrane substancje psychoaktywne w praktyce ZRM i SOR. Postępowanie w zatruciach <br />
<br />

KSIĄŻKA: Wybrane substancje psychoaktywne w praktyce ZRM i SOR. Postępowanie w zatruciach

129,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Podręczna Tarcza Ratunkowa <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />

Podręczna Tarcza Ratunkowa

49,90 zł

zawiera 23% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
KSIĄŻKA: Drożność dróg oddechowych w praktyce ratownika medycznego<br />
<br />
<br />

KSIĄŻKA: Drożność dróg oddechowych w praktyce ratownika medycznego


149,00 zł

zawiera 5% VAT, bez kosztów dostawy

Kup teraz
Poznaj nasze serwisy

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.