Serce na wakacjach - Strona 4 z 5 - ratownicy24.pl

Serce na wakacjach

Strategia kontroli częstości rytmu serca jest sugerowana w przypadku ryzyka wystąpienia powikłań zakrzepowo-zatorowych, przy których zwolnienie akcji serca będzie zmniejszało typowe dolegliwości odczuwane przez pacjenta podczas trwania tej arytmii. Lekiem wybieranym w przypadku braku przeciwwskazań jest metoprolol, podawany w pojedynczej dawce dożylnej 5 mg, którą można powtórzyć do łącznej dawki 15 mg. Gdy pacjent wykazuje objawy niewydolności serca, zalecanym lekiem jest amiodaron w dawce 300 mg, podawany we wlewie 5-proc. glukozy, trwającym 10-60 min. Ostateczną formą terapii w przypadku braku skuteczności leczenia farmakologicznego jest kardiowersja elektryczna przeprowadzana w warunkach szpitalnych (11).

Zaburzenia wodno-elektrolitowe

Aby racjonalnie uzupełniać płyny i elektrolity, należy ocenić stan nawodnienia. Za odwodnieniem będą przemawiać: suche śluzówki, ciemno zabarwiony mocz, suchość skóry, uczucie pragnienia, obniżone ciśnienie tętnicze. Podaż płynu wieloelektrolitowego uzupełnia niedobory elektrolitów oraz płynów, które mogły powstać z powodu nasilonej diurezy, wymiotów lub biegunki. Niemniej jednak sam płyn wieloelektrolitowy może nie być wystarczający. W piśmiennictwie można znaleźć zalecenia, aby w terapii napadowego migotania przedsionków stosować 20-40 mmol potasu wraz z 2-4 g siarczanu magnezu w formie wlewu kroplowego. Samodzielne podawanie preparatów potasu wykracza poza kompetencje ratowników medycznych (13).

Dyskusja

Niejednokrotnie zespoły ratownictwa medycznego muszą wdrożyć odpowiednią farmakoterapię, nie mając jednoznacznej wiedzy, czy dany pacjent jest pod wpływem alkoholu, czy nie. Stwarza to ryzyko wystąpienia interakcji leków ze spożytym wcześniej alkoholem.

  1. Jest mało prawdopodobne, że arytmia spowodowana zespołem serca wakacyjnego u osoby bez wcześniejszych obciążeń kardiologicznych spowoduje wystąpienie niestabilności hemodynamicznej. U osób nałogowo spożywających duże ilości alkoholu ryzyko wystąpienia nagłej niestabilności hemodynamicznej spowodowanej arytmią jest dużo większe. Jest to związane z występowaniem innych nieprawidłowości w układzie sercowo-naczyniowym powstałych na skutek m.in. długotrwałego nałogu.
  2. Wdrożenie terapii kontroli częstości rytmu za pomocą leków antyarytmicznych u osób pod wpływem alkoholu niesie ze sobą pewne ryzyko. Alkohol może przyczynić się do nasilenia skutków ubocznych beta-blokerów, takich jak: zawroty głowy, niedociśnienie, nudności, duszność, oraz może spowodować osłabienie działania leku (12).
  3. Stosujący leki przeciwkrzepliwe pacjent, który zażywa alkohol, jest pacjentem wzmożonego ryzyka krwawienia. Pacjent pod jego wpływem często doznaje różnego rodzaju urazów, które mogą być przeciwwskazaniem do podaży tych leków. Kolejnym aspektem jest działanie alkoholu na układ krzepnięcia, ponieważ wykazuje on działanie przeciwkrzepliwe. Ponadto może zaburzać działanie leków na stałe przyjmowanych w prewencji udaru mózgu (12).
  4. Podaż płynów i elektrolitów przedszpitalnie powinna być stosowana ostrożnie, ponieważ dopiero wykonanie gazometrii krwi żylnej lub badań biochemicznych może określić ich stężenie w surowicy. W Polsce analizator parametrów krytycznych nie jest sprzętem wymaganym w zespole ratownictwa medycznego. Niemniej jednak, jeśli jest on w wyposażeniu, powinno się go użyć. Wiarygodna ocena poziomu elektrolitów może być wykonana najczęściej dopiero w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Podsumowanie

Migotanie przedsionków jest jedną z najpowszechniejszych arytmii nadkomorowych. Standardowe postępowanie zespołu ratownictwa będzie niejednokrotnie utrudnione z powodu zaburzeń świadomości spowodowanych spożyciem alkoholu, np. wywiad zebrany od pacjenta może nie być wiarygodny. Kolejnym aspektem udzielania pomocy tym pacjentom są interakcje etanolu z lekami powszechnie stosowanymi w terapii tej arytmii. Należy zachować szczególną ostrożność, podając leki sedujące lub antyarytmiczne z powodu udokumentowanych w literaturze interakcji.

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.