Konsultant krajowy ratowników medycznych? - ratownicy24.pl

Konsultant krajowy ratowników medycznych?

Konsultant krajowy ratowników medycznych?
istockphoto

Projekt ustawy o zawodzie ratownika ma trafić do Sejmu już w styczniu. Długo oczekiwany dokument zajmie się najważniejszymi kwestiami w zawodzie ratownika.

Komitet Stały Rady Ministrów już wkrótce zajmie się projektem ustawy o zawodzie ratownia medycznego. Później pracę nad nim rozpocznie Sejm. Najważniejsze punkty ustawy to określenie zasad:

 • uzyskiwania prawa do wykonywania zawodu ratownika medycznego,
 • wykonywania zawodu ratownika medycznego,
 • organizacji i działania samorządu ratowników medycznych,
 • odpowiedzialności zawodowej ratowników medycznych,
 • kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.

Konsultant krajowy ratowników medycznych

Kwestią sporną jest powołanie konsultanta krajowego. Ratownicy podkreślają, że potrzebują tego rodzaju wsparcia merytorycznego. Ministerstwo przypomina jednak, że konsulatanci są powoływani tylko dla specjalizacji medycznych. Obecnie istnieje stanowisko konsulanta w dziedzinie naukowej, ale nie ma on faktycznego wpływu na pracę ratowników. Zakres jego kometencji kończy się bowiem na lekarzach ze specjalizacją medycyny ratunkowej.

Chirurgiczny asystent lekarza

Medycy są jednak zadowoleni z innych punktów ustawy, które umożliwią im ciągły rozwój. Od chwili wejścia ustawy w życie będą mogli kształcić się w kierunku „chirurgicznej asysty lekarza” pod warunkiem, że posiadają co najmniej tytuł licencjata oraz 3-letnie doświadczenie. Potrzebne będzie również, wydane przez placówkę leczniczą zaświadczenie o zapotrzebowaniu na ratowników z taką specjalizacją.

W ramach tego punktu przewidziany jest również urlop szkoleniowy, który ma trwać nie dłużej niż 6 dni roboczych w skali rocznej. Ma być on w pełni płatny i wyznaczony przez pracodawcę. W czasie jego trwania medycy będą mogli brać udział w kursach kwalifikacyjnych oraz szkoleniach specjalizacyjnych.

Samorząd ratowników medycznych

Ustawa przewiduje również utworzenie się samorządu ratowników medycznych. Medycy mają mieć obowiązek przynależności do samorządu, który ma być organem niezależnym i polegającym jedynie przepisom prawnym. Jednak z późniejszych punktów można dowiedzieć się, że nadzór nad działalnością samorządu ma sprawować minister zdrowia.

Jednostką organizacyjną samorządu ma być Krajowa Izba Ratowników Medycznych. Do jej zadań będzie należało:

 • sprawowanie pieczy nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu ratownika medycznego,
 • ustanawianie zasad etyki zawodowej oraz dbanie o ich przestrzeganie,
 • przyznawanie prawa wykonywania zawodu oraz uznawanie kwalifikacji ratowników medycznych uzyskanych w państwach członkowskich na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
 • wydawanie zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje zawodowe na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
 • zawieszanie i pozbawianie prawa wykonywania zawodu oraz ograniczanie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu,
 • prowadzenie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej ratowników medycznych,
 • prowadzenie postępowania w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu ratownika medycznego,
 • działanie na rzecz stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez ratowników medycznych,
 • udział w ustalaniu oraz aktualizacji standardów i wytycznych w ratownictwie medycznym,
 • prowadzenie rejestru ratowników medycznych oraz rejestru ratowników medycznych tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód,
 • nadzór nad doskonaleniem zawodowym ratowników medycznych.

źródło: www.rynekzdrowia.pl

reklama
reklama

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.